Zbor konzultantov SFA


prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.

kedúca Katedry manažmentu Univerzity komenského v Bratislave


Bc. Veronika Fedáková

obchodný manažer webového portálu franchisa.sk


Ing. Ingrid Germanovová

konateľka spoločnosti PROFI BILANC s.r.o., Bratislava

Ing. Marek Kalma

Head of Sales and Leasing, Penta Investments O.Z.


Ing. Jiří Krajča

medzinárodný franchisingový poradca

manager nezávislého magazínu START


RNDr. Jiří Lošťák

franchisový poradca

člen správnej rady ČAF


JUDr. Ing. Vladimír Neuschl

advokát, patentový zástupca, Advokátska, patentová a známková kancelária PATENT IURIST s.r.o., Bratislava

Patentový zástupca s oprávnením zastupovať pred Európskym patentovým úradom v Mníchove

Patentový zástupca s oprávnením zastupovať pred Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu v Alicante


Ing. Jozef Orgonáš

vysokoškolský pedagóg


Ing. Aleš Tulpa

mezinárodní franchisový poradce, AVEX systems, člen Dozorčí rady ČAF


Ing. Radovan Lucina, MBA

Je registrovaný EÚ expert No: EX2014D177616 ako hodnotiteľ projektov v programoch Horizon 2020.


Andrea Vlčeková

V spoločnosti Ipsos Customer Experience Mangement pracuje na pozícii Account Director. Špecializuje sa na menežovanie kvality obsluhy, meranie a riadenie zákazníckej skúsenosti (CEM).

Spozori SFA

Pizza Mizza

Zmluvní partneri SFA:

SBA ZPS ZMPS SZČO Portál

Mediálni partneri SFA

START Franchising Podnikajte