Mediálni partneri SFA


Webový portál www.mytvorimehospodarstvo.sk

Slovenská franchisingová asociácia je mediálnym partnerom nového portálu www.mytvorimehospodarstvo.sk . Portál slúži na informácie nielen pre podnikateľov, ale aj pre širšiu odbornú verejnosť. Záujem o informácie z oblastí ako ekonomika a investovanie je čoraz väčší. Nový portál poskytne informácie o možnosti investovať do akcií prostredníctvom obchodnej platformy a s primeranou osvetou ohľadom kapitálových trhov. Neziskové organizácie si môžu v ňom nájsť priestor pre vlastnú reklamu, alebo oslovenie podnikateľov na zaistenie činnosti svojej organizácie. Malí podnikatelia, ako napríklad živnostníci môžu komunikovať prostredníctvom portálu s jeho účastníkmi a rozvíjať si tak B2B. Prostredníctvom PR článkov môžu tiež priamo osloviť trh..

Webový portál www.podnikajte.sk

Podnikajte.sk patrí k lídrom v poskytovaní informácií o podnikaní na Slovensku. Užitočné informácie tu nájdu nováčikovia vo svete biznisu ako aj ostrieľaní podnikatelia.


Webový portál www.FranchisePortal.sk

Prvý slovenský komerčný portál o franchisingu, uvádza prezentácie franchisingových konceptov, informácie a novinky z oblasti franchisingu a podnikania.


Webový portál www.franchisa.sk uvádza aktuálne novinky z oblasti franchisingu, teoretické články, franchisingové ponuky a referencie franchisingových značiek.


Nezávislý český magazín o franchisingu a podnikaní START


Webový portál www.FranchisingINFO.cz, ktorého vydavateľom je konzultačná spoločnosť zaoberajúca sa komplexným poradenstvom v oblasti franchisingu PROFIT system.


Webový portál www.efair4u.com reprezentuje virtuálne výstavisko s myšlienkou, že každá spoločnosť by mala mať možnosť sa prezentovať či vystavovať bez ohľadu na to, či má dostatočné finančné, personálne alebo potrebné prostriedky. Prevádzkovanie virtuálneho výstaviska v každej krajine je realizované na základe frančízy a licencie, ktoré poskytuje tvorca portálu. Virtuálne výstavisko efair4u teraz otvára svoje brány aj na Slovensku.


Spozori SFA

Zmluvní partneri SFA:

Mediálni partneri SFA