Štruktúra slovenskej franchisingovej asociácie


Prezident: Marian Paták

Som zakladateľom, spolumajiteľom a CEO realitnej siete DirectReal. Rád tvorím fungujúce systémy a venujem sa rozvoju franšízového podnikania. Pôsobím v predstavenstve Slovenskej Franšízovej Asociácie. Verím ze vnútorná motivácia je najsilnejšia a biznis ma naučil vyjadrovať sa stručne, jasne. Na Slovensku mi najviac chýba vôla spoločne zadefinovať ciele vedúce k skvalitneniu podnikateľského prostredia. Znamená to aj spoluprácu založenú na dodržiavaní štandardov a etiky.
Predstavenstvo:

  • Ing. Juraj Bais, BFORB
  • Ing. Ladislav Kozmon, Consultare
  • JUDr. Pavol Rak, Noerr-Slovensko
  • Radovan Lucina, PFCEU, S.R.O.

Valné zhromaždenie:

Expertná skupina:

Členovia SFA majú dlhoročné odborné skúsenosti a vedomosti, ktoré sú schopní poskytnúť už existujúcim podnikateľom i potenciálnym, resp. začínajúcim podnikateľom - franchisorom i franchisee. V prípade potreby môžu odporučiť ďalších odborníkov doma i v zahraničí.

  • Doc. Ing. Antónia Štensová, PhD. - má bohaté teoretické aj praktické poznatky, je zakladajúcou členkou SFA, od roku 1990 prednáša a publikuje o franchisingu, poskytuje odborné konzultácie, spolupracuje pri tvorbe marketingovej stratégie reťazca, vypracováva franchisingové príručky.
  • JUDr. Pavol Rak - advokát medzinárodnej právnej agentúry Noerr, pobočka Slovensko
  • Ing. Jozef Šétaffy - predseda predstavenstva GastroNet a.s. Bratislava, centrála siete Pizza Mizza

Spozori SFA

Pizza Mizza

Zmluvní partneri SFA:

SBA ZPS ZMPS SZČO Portál

Mediálni partneri SFA

START Franchising Podnikajte