Slovenská franchisingová asociácia - prvá a najdôležitejšia adresa pre záujemcov o franchising na Slovensku


 1. Vznik Slovenskej franchisingovej asociácie
 2. Expertná skupina Slovenskej franchisingovej asociácie
 3. Prečo sa stať členom Slovenskej franchisingovej asociácie?
 4. Prihláška do Slovenskej franchisingovej asociácie
 5. Dokumenty na nahliadnutie

1. Slovenská franchisingová asociácia (SFA) vznikla v roku 1994.

Je jediným oficiálnym centrom pre franchisingové podnikanie na Slovensku a v tomto zmysle je jediným kompetentným partnerom franchisingových asociácií na celom svete.

Rešpektuje Etický kódex franchisingu, ktorý prijala Európska franchisingová federácia, čo je významný dokument upravujúci etiku franchisingového podnikania.

Franchisingové združenie je dobrovoľným zoskupením franchisorov, franchisees a ďalších podnikateľských subjektov a osôb, ktoré podporujú franchising.

Poskytuje predovšetkým svojím členom, ale aj iným záujemcom celý rad služieb:

 • konzultácie
 • prednášky
 • semináre, workshopy, klubové diskusné stretnutia
 • sústreďuje ponuku franchisingových konceptov, ktoré sprostredkuje záujemcom
 • poskytuje im odborné rady, aby sa vyhli neovereným reťazcom
 • stará sa o kvalitu franchisingového podnikania
 • utvára podmienky na rozvoj franchisingu a jeho dobrej povesti
 • poskytuje podnikateľskej komunite a verejnosti poznatky o franchisingu
 • členovia SFA publikujú svoje poznatky v článkoch, učebniciach, monografiách, vedú diplomové práce
 • spolupracuje s ďalšími inštitúciami ako je napr. Slovenská obchodná a priemyselná komora, zväzy podnikateľov a i.

2. Expertná skupina Slovenskej franchisingovej asociácie

Členovia SFA majú dlhoročné odborné skúsenosti a vedomosti, ktoré sú schopní poskytnúť už existujúcim podnikateľom i potenciálnym, resp. začínajúcim podnikateľom – franchisorom i franchisee. V prípade potreby môžu odporučiť ďalších odborníkov doma i v zahraničí.

3. Prečo sa stať členom Slovenskej franchisingovej asociácie?

„V spojení je sila“

Členstvo vo franchisingovej asociácii tvorí imidž franchisingového reťazca - vysiela signál, že podnikanie je overené a v súlade s etickým kódexom franchisingu. Kvalita franchisingového reťazca je podmienkou získania dôvery.

Členovia „z prvej ruky“ získavajú celý rad spoľahlivých, aktuálnych, cenných informácií o franchisingu, ktoré nikde inde nezískajú. Veľmi prínosná je vzájomná podpora nie len od ostatných členov SFA ale aj partnerských franchisingových asociácií vo svete.

Na činnosti asociácie sa podieľajú všetci členovia asociácie, ktorými sú franchisori, franchisees, právnici, konzultanti, daňoví poradcovia, bankové domy, účtovníci a i.

4. Prihláška do Slovenskej franchisingovej asociácie

5. Dokumenty na nahliadnutie

Spozori SFA

Pizza Mizza

Zmluvní partneri SFA:

SBA ZPS ZMPS SZČO Portál

Mediálni partneri SFA

START Franchising Podnikajte