Výslovnosť


anglicky
(výslovnosť)
francúzsky
(výslovnosť)
nemecky
(výslovnosť)
franchising
(frenčajzing)
franchise
(franšíz)
franchising
(franšízing)
franchisor
(frenčajzor)
franchiseur
(franšízor)
franchise-geber
(franšíze-géber)
franchisee
(frenčajzí)
franchisé
(franšizé)
franchise-nehmer
(franšíze-némer)

Pretože pre výraz franchising neexistuje v slovenskom jazyku vhodný ekvivalent a používanie týchto výrazov nie je v slovenskom jazyku oficiálne upravené, budeme v ďalšom texte používať franchising, franchisor (poskytovateľ franchisingu), franchisee (prijímateľ franchisingu).

Spozori SFA

Pizza Mizza

Zmluvní partneri SFA:

SBA ZPS ZMPS SZČO Portál

Mediálni partneri SFA

START Franchising Podnikajte