Detail novinky

Výšla nová kniha o franchisingu


Radi by sme upozornili na novú „Kompendium frachisingu“ od renomovaného autorského kolektívu, Ing.Jozef Orgonáš, Ing.Jozef Šétaffy a JUDr. Pavol Rak, ktorí už dlhé roky pôsobia v oblasti franchisingu a tiež v predstavenstve Slovenskej Franchisingovej Asociácie.
Kniha ponúka kvalitné informácie z oblasti franchisingu. Ak sa zaujímate o problematiku franchisingu, tak určite siahnite po tejto knihe.


Link: https://www.martinus.sk/?uItem=291908

V súčasnosti žijeme v dynamickom, stále sa meniacom prostredí a môžeme povedať, že práve globalizácia, internacionalizácia, internetizácia prispievajú významným spôsobom k rozvoju konkurenčného prostredia aktivít v segmente služieb, obchodu a výroby. Preto franchising považujeme za jednu z hlavných rozvojových síl podnikania, pretože vstup na nové trhy je čoraz komplikovanejší. Vďaka franchisingu sa rozvíja aj národná, ale aj svetová ekonomika. Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie nastal rozvoj komunikačných technológií, zjednodušil sa pohyb kapitálu, pracovnej sily, tovaru a čo je najdôležitejšie, zjednodušil sa predaj licencií. Vďaka tomuto kroku franchising dynamicky expanduje aj v Slovenskej republike a sú otvorené dvere pre modernú formu spolupráce medzi krajinami.


Spozori SFA

Pizza Mizza

Zmluvní partneri SFA:

SBA ZPS ZMPS SZČO Portál

Mediálni partneri SFA

START Franchising Podnikajte