Detail novinky

Úspešné konanie druhého ročníka výstavy Podnikajte s franchisingom.


24. októbra 2018 bol dňom franchisingu na Slovensku. SFA organizovala už 2.ročník odbornej výstavy zameranej na rozvoj podnikania prostredníctvom franchisingu. Hlavným zámerom bolo spojiť odborníkov z oblasti franchisingu s ľudmi, ktorí majú záujem sa o tejto problematike dozvedieť viac. Súčasťou programu boli odborné prednášky, panelové diskusie a príspevky venované tejto forme podnikania.


Link: https://podnikajtesfranchisingom.sk

- zvýšiť všeobecne povedomie o franchisingovom podnikaní
- predstaviť franchisingové podnikanie ako efektívny spôsob expanzie firmy
- vysvetliť výhody podnikania formou FR ako bezpečnejšia a lacnejšia alternatíva začiatku podnikania
- vytvoriť platformu medzi záujemcami a spoločnosťami poskytujúcimi koncepty na kľúč
- spojiť ludi, ktorí vedia byť nápomocní pri rozhodnutiach o investíciách
- vysvetľovať výhody a obmedzenia franchisingu
- poskytnúť základný prehľad franchisingu na Slovensku

Výstava sa konala v kongresovom hoteli NH Bratislava Gate One, v Bratislave. Hotel bol zvolený z dôvodu vhodného parkovania, variabilných možnosti kongresových miestností. V neposlednom rade bol dôvodom aj priateľský personál, ktorý nám pomáhal s realizáciou.

Aj napriek nepríjemnému počasiu bol najväčší záujem hneď v úvode výstavy a prevažná väčšina návštevníkov sa registrovala do 10:00 hod (55%) Panelové diskusie a prezentácie odborníkov na franchising prebiehali v sále ktorá bola takmer počas celej doby udalosti naplnená na 80% kapacity, veľa návštevníkov ostalo počas celého trvania. Prezentácie konceptov boli umiestnene v druhej kongresovej miestnosti, takže sa vzájomne nerušili vystavovatelia a prezentujúci speakri, ktorých bolo viac ako 30

Záverom by sme radi skonštatovali že výstava splnila naše očakávania a hlavne očakávania návštevníkov a vvstavovateľov. Vzhľadom na fakt, že sa jednalo už o druhý ročník podarilo sa nám zvýšiť úroveň organizácie oproti prvému ročníku. Samozrejme uvedomujeme si určité nedostatky, ktoré sa budeme snažiť zlepšiť v ďalšom ročníku na ktorom už začíname pracovať.


Spozori SFA

Pizza Mizza

Zmluvní partneri SFA:

SBA ZPS ZMPS SZČO Portál

Mediálni partneri SFA

START Franchising Podnikajte