Detail novinky

Stretnutie členov na valnom zhromaždení SFA


Tohtoročné valné zhromaždenie sa konalo 9. Apríla 2019.Stretli sa členovia asociácie, aby vyhodnotili správu činností za minulý rok a prerokovali plány a rozpočet na rok 2019.

Toto stretnutie otvoril prezident asociácie pán Marian Paták a privítal všetkých zúčastnených.

Ďalším bodom programu bola voľba členov predstavenstva a na nasledujúce dva roky boli zvolení:
pán Juraj Bais, pán Pavol Rak a pán Ladislav Kozmon.

Medzi plánmi práce na tento rok sú regionálne stretnutia, prezentácia SFA a predstavenie konceptov so záujmom o daný región, tak isto pravidelné neformálne stretnutia pod témou franchisingu.

Stretnutie sa skončilo príjemným posedením a spoločnou večerou v priestoroch hotela Vienna House Easy


Súbory na stiahnutie:

Novinka_Stretnutie členov na valnom zhromaždení SFA_18.04.2019

Spozori SFA

Pizza Mizza

Zmluvní partneri SFA:

SBA ZPS ZMPS SZČO Portál

Mediálni partneri SFA

START Franchising Podnikajte