Detail novinky

Česká asociace franchisingu (ČAF) partnerom októbrovej výstavy „Podnikajte s franchisingom“ na Slovensku


07. augusta 2017 sa v Prahe uskutočnilo stretnutie zástupcov SFA a ČAF. Stretnutia sa zúčastnili obaja prezidenti – Ján Gonda za ČFA a Marián Paták za SFA. Dohodli sa na vzájomnej dlhodobej podpore a spolupráci pri rozvoji franchisingu v ČR a SR.Obe národné franchisingové organizácie si budú navzájom poskytovať priestor a možnosť účasti na výstavách, či obdobných propagačných akciách. Ďalej si budú vzájomne poskytovať informácie o franchisingových konceptoch, ktoré majú záujem o pôsobenie v krajine partnera, ako aj o nových možnostiach etablovania zahraničných konceptov na svojom území.

V tomto roku organizuje SFA po prvýkrát výstavu o franchisingu a podnikaní – PODNIKAJTE S FRANCHISINGOM dňa 12. októbra 2017 v Bratislave – kde sa zúčastní aj ČAF ako jeden z hlavných partnerov. V rámci dohodnutej spolupráce podporí ČAF výstavu jej propagáciou medzi svojimi členmi a partnermi, ako aj osobnou účasťou prezidenta ČAF Jána Gondu na výstave.


Spozori SFA

Pizza Mizza

Zmluvní partneri SFA:

SBA ZPS ZMPS SZČO Portál

Mediálni partneri SFA

START Franchising Podnikajte