Detail novinky

Ďalší ročník výstavy Podnikajte s franchisingom je pripravený.


22. októbra 2019 bude opäť dňom franchisingu na Slovensku. SFA organizuje už 3.ročník odbornej výstavy zameranej na rozvoj podnikania prostredníctvom franchisingu. Hlavným je spojiť odborníkov z oblasti franchisingu s ľudmi, ktorí majú záujem sa o tejto problematike dozvedieť viac. Súčasťou programu budú odborné prednášky, panelové diskusie a príspevky venované tejto forme podnikania.


Link: https://podnikajtesfranchisingom.skhlavnými cieľmi výstavy je:

- zvýšiť všeobecne povedomie o franchisingovom podnikaní
- predstaviť franchisingové podnikanie ako efektívny spôsob expanzie firmy
- vysvetliť výhody podnikania formou FR ako bezpečnejšia a lacnejšia alternatíva začiatku podnikania
- vytvoriť platformu medzi záujemcami a spoločnosťami poskytujúcimi koncepty na kľúč
- spojiť ľudí, ktorí vedia byť nápomocní pri rozhodnutiach o investíciách 
- vysvetľovať výhody a obmedzenia franchisingu
- poskytnúť základný prehľad franchisingu na Slovensku

Výstava sa bude konať 22.10.2019 v hoteli Crown Plaza, v Bratislave. takže sa vzájomne nerušili vystavovatelia a prezentujúci speakri, ktorých bolo viac ako 30


Spozori SFA

Pizza Mizza

Zmluvní partneri SFA:

SBA ZPS ZMPS SZČO Portál

Mediálni partneri SFA

START Franchising Podnikajte