Detail franchisingového konceptu

EXTÉRIA


Zastúpenie:

Pôvod: Zahraničný koncept

Typ konceptu: Služby

Internet: http://www.exteria.cz

Telefón: +420 702 036 721


Hlavným cieľom konceptu EXTÉRIA je poskytovať outsourcing v zákonom stanovenej oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a požiarnej ochrany (PO) pre malé a stredné podniky, živnostníkom ale aj pre inštitúcie štátnej správy a veľké priemyselné podniky. Filozofiou konceptu EXTÉRIA je dlhodobá spolupráca s obchodnými partnermi a ich ochrana pred sankciami štátnych kontrolných úradov.

1

Spozori SFA

Zmluvní partneri SFA:

Mediálni partneri SFA