Detail franchisingového konceptu

Language bistro


Zastúpenie:

Pôvod: Zahraničný koncept

Typ konceptu: Vzdelávanie, Školy

Internet: http://languagebistro.sk/welcomegate

Telefón: +421 948 112 580


Patríme k licencovaným školám oprávneným používať priamu metódu výučby anglického jazyka DME. V záujme zachovania vysokej kvality výučby ju môžu používať iba školy, ktoré spĺňajú prísne kvalitatívne kritériá.
Naše hodiny zabezpečujeme efektívnym a kvalitným systémom výučby. Jazykové kurzy sú vedené skúsenými a školenými lektormi, pod dohľadom metodika. Jazykové kurzy sa otvárajú priebežne počas celého roka. Ak si chcete vyskúšať naše hodiny v praxi ešte pred zápisom na kurz, využite možnosť absolvovať ukážkovú hodinu zdarma.
Naším hlavným cieľom je naučiť Vás anglický jazyk rýchlo a efektívne, aby ste boli schopní využiť ho v praxi a pri každodenných situáciách.

1

Spozori SFA

Pizza Mizza

Zmluvní partneri SFA:

SBA ZPS ZMPS SZČO Portál

Mediálni partneri SFA

START Franchising Podnikajte