Detail franchisingového konceptu

Top English


Zastúpenie:

Pôvod: Zahraničný koncept

Typ konceptu: Vzdelávanie, Školy

Internet: http://www.topenglish.sk/

Telefón: +421 918 429 186


Naša jazyková škola neustále hľadá modernejšie spôsoby výučby. Popri klasickej výučbe Vám ponúkame aj kurzy na osvojenie si gramatiky, konzultačné hodiny s rodenými hovorcami z U.S.A., Kanady, Veľkej Británie či Austrálie.
Ako jediná škola v Bratislave, ktorá touto metódou vyučuje zamestnávame na výučbu rodených hovorcov (približne 40% našich lektorov pochádza z Anglicky hovoriacej krajiny). Priamo na hodinách, ale aj cez prestávku, u nás stále počuť len Angličtinu a to z dôvodu, že lektori sú povinní medzi sebou tak hovoriť.

1

Spozori SFA

Pizza Mizza

Zmluvní partneri SFA:

SBA ZPS ZMPS SZČO Portál

Mediálni partneri SFA

START Franchising Podnikajte