Detail franchisingového konceptu

BNI


Zastúpenie:

Pôvod: Zahraničný koncept

Typ konceptu: Služby

Internet: http://www.bni.sk/

Telefón: +421 904 878 529


BNI - Business Network International Slovensko tvoria členovia, ktorí sú úspešní podnikatelia. Ich cieľom je pomôcť rásť svojej firme a podporiť jej podnikateľský zámer. Majú mimoriadny záujem, aby nasadením vlastného kapitálu a svojich kontaktov na základe vzájomnej dôvery, bez nároku na províziu, naplnili v duchu hesla „Givers Gain“ – „Dávaním získaš“ svoju podnikateľskú filozofiu. Tento zámer potom dôsledne uplatňujú v každodennom obchodnom živote.

Členovia BNI, skupiny a celé vedenie BNI dosahujú vytýčené výsledky spoločným nasadením a prácou. Skupiny BNI majú vynikajúce výsledky aj z hospodárskeho hľadiska. Svoje úlohy a poslanie plnia zodpovedne so zreteľom na vývoj, rast a prospech svojich firiem.

1

Spozori SFA

Pizza Mizza

Zmluvní partneri SFA:

SBA ZPS ZMPS SZČO Portál

Mediálni partneri SFA

START Franchising Podnikajte