Detail člena

Sarama, s.r.o.


Typ členstva: Riadne členstvo

Anglická Družina

Počet pobočiek: 0
Pôvod konceptu: Slovenský koncept
Druh podnikania: Vzdelávanie, Školy
Internet: http://www.anglickadruzina.sk
Telefón: +421 911 772 230
Email: info@anglickadruzina.sk

Anglická Družina je inovatívna vzdelávacia spoločnosť s 2 ročnou skúsenosťou výuky angličtiny detí formami, výlučne so zahraničným lektorom a s kombináciou troch spôsobov výučby: Priama metóda (Direct method) Metóda TPR Storytelling (Teaching Proficiency through Reading and Storytelling) Metóda dramatizácie (Drama teaching)
Deti sa učia vlastným tempom, kladie sa dôraz na ich individualitu a originálnosť.

Spozori SFA

Zmluvní partneri SFA:

Mediálni partneri SFA