Detail člena

BENU Slovensko, a.s.


Typ členstva: Riadne členstvo

BENU Slovensko, a.s.

Počet pobočiek: 0
Pôvod konceptu: Zahraničný koncept
Druh podnikania: Obchod
Internet: https://www.benulekaren.sk
Telefón: +421 910 927 030
Email: franchising@benulekaren.sk

Sieť BENU lekárni je najväčšou lekárenskou sieťou v kontinentálnej Európe. Vznikla v roku 2012 a na Slovensku pôsobí pod značkou BENU Lekáreň od roku 2016.

Samotný koncept BENU Franchising sme vytvorili na základe skúseností, ktoré sme získali prevádzkou našich kmeňových BENU lekární. Franchisant (držiteľ franchisingovej licencie) profituje naraz z viacerých strán (významný ekonomický prínos formou tzv. “zadnej“ marže, zefektívnenie práce a úspora prevádzkových nákladov, možnosti odborného rastu zamestnancov, zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktivity lekárne poskytovaním neštandardných služieb). Prispievame tým významnou mierou k stabilizácii podnikania vo verejnej lekárni.

V lekárňach vytvárame pre našich pacientov / zákazníkov čisté a príjemné prostredie, preto sa k nám s dôverou radi vracajú. Dôkazom je opakované získanie ocenenia Slovak Superbrands.

Staviame na dôvere, ponúkame transparentné výdavky, pevne stanovené poplatky a garanciu benefitov.

Spozori SFA

Pizza Mizza

Zmluvní partneri SFA:

SBA ZPS ZMPS SZČO Portál

Mediálni partneri SFA

START Franchising Podnikajte