Detail člena

Trabel Real s.r.o.


Typ členstva: Riadne členstvo

Cyprianus

Počet pobočiek: 3
Pôvod konceptu: Slovenský koncept
Druh podnikania: Zdravie, Krása Fitness
Internet: http://www.cyprianus.sk
Telefón: +421 903 641 393; +421 910 909 300
Email: macugovalubica@gmail.com

 Kto sa môže stať franchisistom CYPRIANUS?

 

Zapojiť sa do franchise systému CYPRIANUS sa môže akákoľvek podnikateľská osoba, fyzická aj právnická.

Špeciálne podmienky na uchádzača nie sú stanovené, čo sa týka finančných, je potrebné založiť zábezpeku. Táto zábezpeka je vratná, teda po skončení spolupráce ju spoločnosť Trabel Real, s.r.o. vráti v plnej výške späť. V rámci zábezpeky dostane franchisista interiérové zariadenie predajne, ktoré charakterizuje koncept CYPRIANUS.

 

ZABEZPEČENIE PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV

Potenciálny franchisista CYPRIANUS by mal mať už predstavu o konkrétnom predajnom mieste, kde by chcel realizovať prevádzku. Mal by byť vlastníkom alebo nájomcom nejakého priestoru, resp. predajného ostrovčeka. Ak ešte nemá k dispozícii žiadne miesto, v prvom rade bude jeho úlohou získať na základe nášho poradenstva správne priestory.

Na fungovanie prevádzky musí zabezpečiť všetky potrebné úradné povolenia a zaistiť prevádzku predajne, vrátane pracovnej sily a základného vybavenia prevádzky – váha, registračná pokladňa a pod.

CYPRIANUS, s.r.o. v rámci zaplatenej zábezpeky poskytne franchisistovi zariadenie prevádzky a zaškolenie zamestnancov vo vzorovej prevádzke v Poprade. Školenie zamestnancov sa týka sortimentu, marketingu a riadenia obchodu. Usmerňovanie našim obchodným zástupcom pokračuje aj po zaškolení pri jeho pravidelných návštevách. Počas práce zabezpečujeme dodávku tovaru . Ďalej spoločnosť CYPRIANUS zaobstará základnú marketingovú výzdobu predajne CYPRIANUS.

 

Podpísaniu zmluvy o spolupráci predchádza vždy osobné stretnutie s obchodným zástupcom CYPRIANUS, ktorý preverí dôveryhodnosť a odhodlanie potenciálneho obchodného partnera, vhodnosť lokality a priestorov na vybudovanie prevádzky. Treba si uvedomiť, že každý jeden franchisista ovplyvňuje finálnu podobu a kvalitu predaja produktov CYPRIANUS, preto dbáme na to, aby sme spolupracovali so spoľahlivými partnermi, ktorí budú rozširovať len dobré meno našich produktov a našej spoločnosti.

Vďaka skúsenostiam s mnohými modelmi spolupráce dokážeme v spoločnej diskusii s partnerom vždy nájsť ten vhodný spôsob kooperácie pre obe strany.

 

VÝŠKA ZÁBEZPEKY

Výška zábezpeky pre franchisistu CYPRIANUS je 1500 EUR. Treba zdôrazniť, že zábezpeka je vratná. Po skončení spolupráce ju CYPRIANUS vráti späť

Spozori SFA

Pizza Mizza

Zmluvní partneri SFA:

SBA ZPS ZMPS SZČO Portál

Mediálni partneri SFA

START Franchising Podnikajte