Detail člena

EXTÉRIA SK, s.r.o.


Typ členstva: Riadne členstvo

EXTÉRIA

Počet pobočiek: 0
Pôvod konceptu: Zahraničný koncept
Druh podnikania: Služby
Internet: http://www.exteria.cz
Telefón: +420 702 036 721
Email: vedeni@exteria.cz

Hlavným cieľom konceptu EXTÉRIA je poskytovať outsourcing v zákonom stanovenej oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a požiarnej ochrany (PO) pre malé a stredné podniky, živnostníkom ale aj pre inštitúcie štátnej správy a veľké priemyselné podniky. Filozofiou konceptu EXTÉRIA je dlhodobá spolupráca s obchodnými partnermi a ich ochrana pred sankciami štátnych kontrolných úradov.

Spozori SFA

Zmluvní partneri SFA:

Mediálni partneri SFA