Detail člena

MBI Marketingberatung International, s.r.o.


Typ členstva: Riadne členstvo

MBI Institut fur Marketingberatung AG

Počet pobočiek: 1
Pôvod konceptu: Zahraničný koncept
Druh podnikania: Služby
Internet: http://www.mbi.sk/
Telefón: +421 903 462 757
Email: zdenek.kedroutek@mbi.eu

MBI je medzinárodne certifikovaný franchisový koncept v oblasti Lifestyle a financií a má za cieľ etablovať sa so 100 stormi ako číslo 1 v Sales Force v centrálnej Európe. Spoločnosť MBI Institut für Marketingberatung AG je poradenská a sprostredkovateľská spoločnosť v oblasti prieskumu trhu, poisťovníctva, investičných služieb a činnosti samostatného finančného agenta. Spoločnosť má záujem expandovať aj na Slovensku prostredníctvom franchisingu, ponúka vlastný franchisingový koncept, pozrite: https://www.mbi.eu/sk/franchisa

Spozori SFA

Pizza Mizza

Zmluvní partneri SFA:

SBA ZPS ZMPS SZČO Portál

Mediálni partneri SFA

START Franchising Podnikajte